Glas in Lood Jan Heijnen

    Home   GLAS IN LOOD ATELIER HISTORIE

briefpapier.

Door Wim Heijnen, d.d. juni 2020.

1935 - Oprichting en ondergang van glasatelier Heijnen in Swalmen - 1964.Silvester helemaal rechts
Medewerkers van de firma Heijnen-Heijnen-Ramakers aan de Bosstraat. Silvester Heijnen geheel rechts.
(foto rond 1930)


In 1913 werd de firma Heijnen-Heijnen-Ramakers opgericht aan de Stationsstraat. Rond 1920 verhuisde deze firma van de Stationsstraat naar de Bosstraat. Mijn opa Jan Heijnen senior en mijn oom Silvester Heijnen werkten voor 1935 bij die firma J. Heijnen-Heijnen-Ramakers.

In 1935 ontstond er onenigheid in deze firma. Mijn opa kocht een houten noodlocatie van het ziekenhuis en plaatste die achter zijn woonhuis. In deze houten werkplaats aan de Stationsstraat ontstond de firma J. Heijnen & Co die zich afsplitste van het voorgenoemde bedrijf. Dat voorgenoemde bedrijf ging verder als Kunst-Atelier "St. Marcus" aan de Bosstraat in Swalmen. De Co in J. Heijnen & Co stond voor compagnon, welke in eerste instantie alleen zoon Silvester was. Richting het uitbreken van de oorlog in 1940 sloot mijn vader Jan Heijnen junior zich aan bij dit bedrijf.

Deze oorlogsjaren 1940 - 1945 waren een moeilijke tijd en moesten letterlijk overleefd worden. In deze jaren overleed Jan Heijnen senior. Silvester Heijnen liep in die periode tegen een hoofdontsteking aan welke operatief ingrijpen noodzakelijk maakte, en dat uiteindelijk tot blindheid leidde aan beide ogen. Toen in 1945 de economie opkrabbelde en de vraag naar glas in lood ramen toenam stond mijn vader Jan Heijnen junior er alleen voor en ging met eigen personeel de draad weer oppakken. De naam werd veranderd in Glas in Lood atelier Jan Heijnen. Onder eigen beheer werden glasovens voor het op glas branden van de verf vervaardigd. Vele contacten met kunstschilders werden gelegd om de groodschalige glas in lood projecten aan de kunnen welke de pastoors van de vele vernielde kerken vroegen.

Vester, Jan senior, Jan junior
Het glasatelier van de firma J. Heijnen & Co.
Silvester Heijnen, Jan Heijnen sr. en Jan Heijnen jr.
(foto rechts april 1940)


Bedrijvigheid en orders genoeg tot rond 1960. De markt droogde op door verzadiging, maar ook doordat nieuwe kerken modernere beglazing gingen toepassen, onder andere glas in beton. In 1964 was de orderportefeuille leeg, wat het einde van de firma betekende. Het fysieke atelier heeft nog tot 2003 aan de Stationsstraat gestaan, waarna de huidige bewoners van het woonhuis dit gesloopt hebben.


Briefpapier van de firma's.


NAAR 2E HOME PAGE --> Expositie 1988 <--

naar Expositie 1988

Webdesign: 2015 -'22 Copyright Wim Heijnen